EN RU UA

Geodezja i kartografia

Absolwent kierunku geodezja i kartografia lubi przedmioty ścisłe, a nie lubi pracy za biurkiem. Jest specjalistą w dziedzinie, która zajmuje się wyznaczaniem położenia obiektów i przedstawianiem ich na mapach. Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych, z którymi spotyka się w swoim życiu zawodowym. Jest rzetelnie wyedukowanym, władającym językiem obcym fachowcem. Absolwent tego kierunku jest specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Jest dobrze przygotowany do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Takie studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji rzeczoznawcy, inżynier może kontynuować w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej. Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent kierunku geodezja i kartografia ma solidną podstawę teoretyczną z przedmiotów podstawowych, takich jak informatyka, matematyka czy fizyka. Inżynier geodeta posiada umiejętności geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych, wie również wiele na temat gospodarki nieruchomościami oraz zna nowoczesne technologie pomiarowe i obliczenia związane z pracami geodezyjnymi. Potrafi wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, dokonuje obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras, a także tworzy mapy. Potrafi swobodnie operować technikami współczesnej elektroniki, by pozyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym. Wykonuje opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiące niezbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami.

Przykładowymi miejscami pracy dla absolwenta geodezji i kartografii są m.in.:

 • urzędy wojewódzkie, miejskie
 • urzędy gminy
 • starostwa powiatowe
 • firmy geodezyjne i kartograficzne
 • własna działalność gospodarcza

Program studiów przewiduje takie przedmioty jak matematyka, grafika inżynierska, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, podstawy gospodarowania nieruchomościami, planowanie przestrzenne, systemy informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, podstawy prawoznawstwa, a także wiele innych zajęć praktycznych.

Wybrane przedmioty

 • matematyka
 • grafika inżynierska
 • geodezyjne pomiary szczegółowe
 • geodezja inżynieryjna
 • podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • planowanie przestrzenne
 • systemy informacji przestrzennej
 • wyceny nieruchomości
 • podstawy prawoznawstwa

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa
  (zniżka udzielana jest od II semestru)
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni
  i członków ich rodzin studiujących w KPSW
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW
  w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

 

Moduły kształcenia

Podczas kursu student pozna specjalistyczny język angielski w określonej dziedzinie. Zainteresowany uczestnictwem w kursie musi wykazać się umiejętnością biegłości językowej na poziomie podstawowym (A2 – wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Student nauczy się obsługiwać program komputerowy wspomagający przygotowanie projektów konstrukcji budowlanych oraz tworzenie map numerycznych (2D i 3D), a także zdobędzie wiedzę pozwalającą monitorować ich wykonawstwo oraz uczestniczyć w opracowaniach planistycznych.

Moduł poszerzający wiedzę z zakresu projektowania w programie AutoCAD. Student nauczy się umiejscowienia projektów budowlanych w przestrzeni oraz zdobędzie umiejętności tworzenia przestrzennych rysunków graficznych.

Student nauczy się praktycznego korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń wykorzystywanych w pracach inżynierskich.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (www.kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

A - osobiście - wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji i złóż wymagane dokumenty

B - online - dokonaj rejestracji przez Internet wpisując adres strony: www.srs.kpsw.edu.pl (poniżej znajdziesz instrukcję wypełnienia elektronicznego formularza

ELEKTRONICZNY FORMULARZ

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

 • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
 • uzyskiwany tytuł oraz stopień studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
 • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje. 

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW bądź do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK III

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu
 • kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
 • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna")
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Santander Bank Polska S.A., nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000)
   

KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach).

 

 

 

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00 (w dni zjazdowe)


 ☎  500 149 149, 52 322 0 322
 @  rekrutacja@kpsw.edu.pl


  

 

 

 

 


 

 

Opinie o kierunku

Do podjęcia studiów na geodezji i kartografii zachęciły mnie dobre opinie o uczelni. KPSW jako jedyna w regionie prowadzi studia na tym kierunku. Dzięki ukończeniu studiów zdobędę tytuł inżyniera i mam szansę na dobrą pracę w poszukiwanym zawodzie. Uczelnia stawia przede wszystkim na praktykę. Zajęcia często odbywają się w terenie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Uczę się także z pomocą programów komputerowych z zakresu projektowania. Czy będę pracować w terenie czy przygotowywać projekty – studia dobrze mnie przygotują do każdego wyzwania w pracy.

Dorota Gniazdowska
Studentka na kierunku Geodezja i kartografia

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl