EN RU UA

Geodezja inżynieryjna

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej
 •  dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, analiz przestrzennych, analiz zmian form użytkowania gruntów
 • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich,
  wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji
 • podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych
  oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii
 • znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
 • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii

Dlaczego warto wybrać tę specjalność:
Od wielu lat niezmiennie absolwenci studiów inżynierskich są w czołówce poszukiwanych pracowników oraz na czele list naj-lepiej zarabiających specjalistów. Studia te dają gwarancję zdobycia zarówno gruntowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci Geodezji ogólnej będą specjalistami w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościam

Po ukończeniu specjalności możesz pracować m. in. w:

 • urzędach wojewódzkich i miejskich
 • urzędach gminy
 • starostwach  powiatowych,
 • firmach  geodezyjnych  i kartograficznych
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl