EN RU UA

Geodezja inżynieryjna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej
• dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, analiz przestrzennych, analiz zmian form użytkowania gruntów
• pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykony-wania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji
• podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii
• znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
• posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: urzędach wojewódzkich i miejskich, urzędach gminy, starostwach powiatowych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl