EN RU UA

Inżynieria oprogramowania

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent specjalizacji inżynieria oprogramowania posiada pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia systemów informatycznych, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z wytwarzaniem efektywnego oprogramowania, w tym analizę problemu oraz specyfikację i implementację rozwiązań.

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy programistyczne,
  • oddziały firm tworzących aplikacje informatyczne.

Wybrane przedmioty

  • programowanie współbieżne,
  • narzędzia analizy i projektowania systemów informatycznych,
  • programowanie obiektowe.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl