EN RU UA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki twórczości i wychowania estetycznego
• elementów terapii pedagogicznej oraz terapii przez sztukę
• różnych obszarów działalności artystycznej
• podejmowania działań animujących w obszarze kultury

Przykładowe miejsca pracy 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki wsparcia dziennego
 • placówki interwencyjne (np. pogotowia opiekuńcze)
 • ośrodki wychowawcze
 • świetlice szkolne
 • świetlice szkolno-terapeutyczne
 • domy kultury
 • internaty
 • placówki socjalizacyjne (np. domy dziecka)
 • ośrodki odwykowe
 • uzdrowiska środowiskowe
 • domy  samopomocy
 • zakłady poprawcze  
 • inne instytucje  zajmujące  się  opieką  nad  dziećmi,  młodzieżą 

Wybrane przedmioty

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Teoria wychowania estetycznego
 • Pedagogika twórczości
 • Warsztat malarski
 • Warsztat teatralny

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl