EN RU UA

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • nauk o administracji
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej i niepublicznej
 • praktycznego zarządzania kompetencjami personalnymi i społecznymi
 • komunikacji i prowadzenia dialogu z interesariuszami administracji z zachowaniem najwyższych standardów relacji międzyludzkich i etyki zawodowej
 • używania technik negocjacji i mediacji
 • stosowania zasady protokołu i savoir-vivre w działalności administracyjnej
 • wykorzystywania aparatu badawczego i narzędzi zmiany społeczne jwspółczesnej socjologii organizacji w praktyce urzędniczej
 • ochrony danych osobowych

Przykładowe miejsca pracy

 •  instytucje w państwowe oraz samorządowe
 • podmioty systemów bezpieczeństwa
 • pionyjednostek zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
 • piony odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl