EN RU UA

Ekonomia przedsiębiorstw

Po  ukończeniu  specjalności  zdobędziesz  wiedzę,  umiejętności  i kompetencje w zakresie:

• ekonomiki produkcji i usług oraz zarządzania jakością
• szeroko pojętej organizacji i zarządzania
• metod i technik przeprowadzania analiz ekonomicznych
• zarządzania finansami firmy
• posiadania predyspozycji do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych
• w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi
• podstawowych zagadnień public relations, marketingu, komunikacji i logiki

Przykładowe miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa małe, średnie i duże różnych branż
 • instytucje państwowe
 • restauracje
 • hotele
 • biura podróży

Wybrane przedmioty

 • psychologia ekonomiczna
 • badania operacyjne
 • ekonomika produkcji i usług
 • metody organizacji i zarządzania
 • podstawy i badania marketingowe
 • zarządzanie jakością

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl