EN RU UA

Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi

Absolwent zna wartość kultury dla różnorodnych środowisk społecznych, potrafi zdiagnozować potrzeby i aspiracje w odbiorze kultury. Potrafi zdefiniować pojęcie „kultury” i rozumie jej znaczenie dla jednostek, grup, instytucji czy społeczeństw. Umie planować i organizować działalność kulturalną oraz zarządzać czasem wolnym poprzez animację środowiska, w którym działa. Aktywizuje i podtrzymuje działalność kulturalno-oświatową dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• pedagogiki kultury
• animacji działalności kulturalnej i społecznej
• zasad zarządzania w kulturze, organizowania imprez masowych i promocji kulturowej

Przykładowe miejsca pracy

 • placówki edukacyjne
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
 • domy dziecka
 • internaty
 • świetlice
 • domy kultury
 • domy pomocy społecznej
 • placówki animacji edukacyjno-kulturalnej

Wybrane przedmioty

 • pedagogika kultury
 • animacja działalności społecznej
 • zarządzanie w kulturze i organizacja imprez masowych i promocji kulturowej
 • warsztaty specjalistyczne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl