EN RU UA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• wychowania społeczno-moralnego
• edukacji zdrowotnej
• edukacji seksualnej
• wykonywania zadań pedagoga szkolnego
• psychologii emocji i motywacji
• elementów socjoterapii
 

Przykładowe miejsca pracy 

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • jednostki prowadzące badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty
 • ośrodki terapeutyczne i socjoterapeutyczne
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje pełniące nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa

Wybrane przedmioty

 • wychowanie społeczno-moralne
 • edukacja zdrowotna
 • terapia zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
 • trening umiejętności wychowawczych
 • edukacja obywatelska
 • zadania pedagoga szkolnego
 • podstawy socjoterapii
 • metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • elementy socjoterapii

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl