EN RU UA

Pedagogika rewalidacyjna i edukacja osób z niepełnosprawnościami

Po ukończeniu specjalności możesz pracować m. in. w:
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • domach opieki
 • środowiskowych domach samopomocy
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • DPS
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • oddziałach rehabilitacyjnych
 • w szpitalach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach aktywności zawodowej
 • na rynku pracy chronionej
   

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zasad inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych
 • psychologii salutogenetycznej i psychopatologii
 • stosowania metod pracy i terapii w oligofrenopedagogice
 • wykorzystania elementów terapii kognitywistycznych

Uwaga:
dla rozszerzenia obszaru zatrudnienia konieczne jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego - uprawnień nauczycielskich.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl