EN RU UA

Profilaktyka uzależnień

Absolwent tej specjalności zna istotę i mechanizmy uzależnienia, jego przyczyny i skutki w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrafi diagnozować konkretną sytuację uzależnienia oraz w oparciu o nią, stosować programy i strategie profilaktyczne (indywidualne i grupowe). Rozpoznaje zagrożenia współuzależnienia i stosuje pomoc rodzinie. W pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi uzależnieniem jest przygotowany do działań na rzecz profilaktyki i superwizji.

Przykładowe miejsca pracy

 • ośrodki zajmujące się profilaktyką uzależnień
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne
 • internaty
 • poradnie specjalistyczne
 • policja
 • straż miejska
 • wojsko
 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa

Wybrane przedmioty

 • teorie i leczenie uzależnień
 • programy profilaktyczne i superwizje
 • praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem
 • warsztat umiejętności pomagania

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl