Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UK

Biblioteka

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY

Biblioteka Główna Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy od początku istnienia Uczelni, tj. od grudnia 2000 roku, posiada wypożyczalnię, czytelnię tradycyjną i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2014 roku siedziba Biblioteki Głównej mieściła się przy ulicy Piotrowskiego 12-13. 1 stycznia 2015 roku Biblioteka Główna KPSW została przeniesiona na ul. Toruńską 55-57.

Księgozbiór liczy blisko 42 tysiące woluminów. Fundamentem jego powstania stało się zaplecze dydaktyczne w postaci wydawnictw zwartych i ciągłych, należące wcześniej do Biblioteki Pomorskiego Centrum Kształcenia Kadr i Consultingu.
Nasza placówka, jak każda biblioteka uczelniana, służy potrzebom nauki i kształcenia przez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki tych badań. Biblioteka Główna KPSW wypełnia funkcję społeczną polegająca na służeniu potrzebom i rozwojowi nauki, powstawaniu prac naukowych oraz praktycznemu wykorzystaniu ich osiągnięć, poprzez dostarczanie odpowiednich źródeł i tworzeniu warsztatu bibliotecznego dla potrzeb swych użytkowników.

Zasadniczym zadaniem jest działalność edukacyjna, która polega na obsłudze procesu dydaktycznego. Dokonywane są wszelkie starania, aby czytelnik potrzebujący i oczekujący pomocy w poruszaniu się po świecie książki i nie tylko był dobrze poinformowany. Biblioteka Główna uczestniczy aktywnie w wyborze najwłaściwszych materiałów, a także w dotarciu z nimi do odbiorcy. Prenumerowanych jest 86 czasopism (również obcojęzycznych) z dziedziny, m.in. pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, ekonomii, prawa, administracji, geodezji. Gromadzi się również materiały audiowizualne. Należą do nich: płyty CD, DVD, kasety VHS, kasety magnetofonowe i inne.

Biblioteka KPSW dysponuje literaturą fachową, odzwierciedlającą profile uczelni. Przeważają pozycje z zakresu administracji, pedagogiki, resocjalizacji, ekonomii, marketingu, finansów. Istnieje również duży księgozbiór językowy oraz wydawnictwa ogólne (encyklopedie, leksykony, słowniki, najnowsze bibliografie). Zbiory uporządkowane są, m.in. według następujących działów głównych:

 • organizacja i zarządzanie,
 • ochrona środowiska,
 • resocjalizacja,
 • psychologia,
 • pedagogika,
 • prawo,
 • polityka społeczna,
 • administracja,
 • finanse,
 • bankowość,
 • ekonomia,
 • animacja społeczno-kulturowa,
 • gerontologia,
 • logistyka,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • rachunkowość,
 • geodezja i kartografia

Oprócz wyżej wymienionych działów głównych, które stanowią większość procentową księgozbioru, odnaleźć można również zbiory biblioteczne, m. in. z dziedziny statystyki, filozofii, socjologii, etyki, religioznawstwa.

Studenci mogą korzystać z katalogów kartkowych i komputerowych: alfabetycznego, rzeczowego, katalogu multimediów, a także prac dyplomowych. Informację o nowościach zamieszczano w wydawanym corocznie "Biuletynie Informacyjnym KPSW" oraz na bieżąco w gablocie. Dla uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej, w czytelni multimedialnej, udostępnione są różnego rodzaju bazy pełnotekstowe, m. in. System Informacji Prawniczej LEX Omega czy publikacje statystyczne GUS. Studenci mogą również skorzystać z Symfonii, czyli pakietu wspomagającego zarządzanie w małych i średnich firmach. Istnieje również możliwość korzystania z czasopism elektronicznych zakupionych przez bibliotekę jak też ogólnie dostępnych w Internecie.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl