Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UK

Bazy danych

Bazy dostępne:

w Czytelni Multimedialnej

 • Academica (Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna) - innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
 • BazEkon- adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych
 • BAZTECH - zawartość polskich czasopism technicznych - w wyborze, literatura z zakresu inżynierii techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska)
 • Bazy Bibliograficzne Biblioteki Narodowej - Książki polskie od roku 1978, Artykuły z czasopism polskich od roku 1996, Artykuły z gazet i tygodników polskich od roku 1966, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Centralne Katalogi Książek Zagranicznych, ISBN
 • Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku - artykuły z zakresu nauk geograficznych, kartografii, GIS oraz książek, map i atlasów
 • Bibliografia penitencjarna
 • CEJSH - elektroniczna, ogólnie dostępna (open access) baza danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
 • Cog Prints - archiwum publikacji z dziedziny psychologii, neurologii, lingwistyki, informatyki
 • Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk- pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
 • EBSCO - 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim. Pełnotekstowe:
  • Academic Search Complete, Business Source Complete, Regional Business News, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source
  • Bibliograficzne: Agricola, Medline, ERIC, GreenFILE, Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA)
 • Ekonomia on-line - serwis tematyczny, kierujący zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji
 • Elsevier - wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułó niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą
 • EMIS - pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym
 • e-Publikacje Nauki Polskiej - ok. 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowców z całej Polski.
 • EUR-Lex - urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana - co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów
 • Film polski - serwis udostępnia bardzo szczegółowe informacje (m. in. kompletne listy twórców filmów opracowywane na podstawie list napisów początkowych i końcowych filmów oraz materiałów archiwalnych) o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina (przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych) i ich filmografie)
 • INFOBAZA - krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki
 • Internet Public Library - zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism z całego świata
 • Internetowy System Aktów Prawnych - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
 • Nauki ścisłe - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły m. in. z fizyki, matematyki, informatyki, prowadzona przez Cornell University
 • ngo.pl - baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym
 • Pedagogog - bibliograficzna baza danych zawierająca opisy prac z dziedziny pedagogiki opublikowane w Polsce
 • Publikacje Statystyczne GUS
  • Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim
  • Mały rocznik statystyczny Polski
  • Rocznik demograficzny
  • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
  • Rocznik statystyczny województw
  • Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego
  • Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim
  • Województwo kujawsko-pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy
  • Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w województwie kujawsko-pomorskim
 • POLONA- serwis administrowany przez Bibliotekę Narodową, który umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.
 • Science - dostęp do rocznika bieżącego czasopisma i 4 roczników archiwalnych
 • SCOPUS - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha, który od października 2014 liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku
 • SERiA Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Springer - ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi
 • System Informacji Prawniczej LEX Omega
 • The Online Books Page - około 30 tys. darmowych tekstów ze wszystkich dziedzin piśmiennictwa literatury anglojęzycznej , tj. dokumenty, książki naukowe, literatura piękna
 • UNESCO full text documents - pełnotekstowa baza dokumentów zawierająca materiały z konferencji i sesji UNESCO
 • Web of Science/ICM - Licencja obejmuje indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp do roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego - obecnie rocznik 2013 opublikowany 29 lipca 2014). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor.
 • Wiedza on-line - projekt "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych:
  • "Miesięcznik Finansowy BANK",
  • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • "Europejski Doradca Samorządowy",
  • "Finansowanie Nieruchomości",
  • "Kurier Finansowy".
 • Wiley&Blackwell - aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który w roku 2014 zawiera 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku
 • Wirtualna Biblioteka Inżynieria-WBIR gromadzi publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa.

przydatne programy

 • STATISTICA - uniwersalny, zintegrowany system służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.
  (Program dostępny w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Głównej KPSW)
 • Symfonia- pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach, wspiera codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych.
  (Program dostępny w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Głównej KPSW)
 • AutoCAD - program od projektowania koncepcyjnego do tworzenia rysunków. Pozwala inzynierom szybko i łatwo wykonać dokumentację projektową z poziomem kontroli, która zapewnia, że rysunki mają profesjonalny wygląd.
 • Winkalk - program geodezyjny, służy do przeprowadzania podstawowych obliczeń geodezyjnych.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl