Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
 4. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 5. Administracja publiczna
 6. Advances in Civil and Environmental Engineering
 7. Advanced in Geosciences
 8. AGH Drilling, Oil, Gas
 9. Andean Geology
 10. Annales de la Societe geologique de Belgique
 11. Annales UMCS
 12. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Land Reclamation
 13. Annual of Navigation
 14. ArCADia-PRESS
 15. Architectus
 16. Arcana GIS
 17. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 18. Archives of Mechanical Technology and Automation
 19. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 20. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 21. Autobusy - Technik, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 22. Automatyka/Automatics
 23. Awangarda w Edukacji
 24. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 25. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 26. Biuletyn Historii Wychowania
 27. Biuletyn Sądu Najwyższego
 28. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 29. Boletin de Geologia
 30. Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska
 31. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 32. Budownictwo, Technologie, Architektura
 33. Central European Geology
 34. Chowanna
 35. Coaching Review
 36. Colloquium
 37. Computer & Geosciences
 38. Control and Cybernetics
 39. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
 40. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 41. Czasopismo Geograficzne
 42. Czasopismo Techniczne
 43. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 44. Dokumentacja Geograficzna
 45. Edukacja Dorosłych
 46. E-fachowiec
 47. Engineering Geology
 48. European Geologist
 49. Europejski Doradca Samorządowy
 50. Europejski Przegląd Sądowy
 51. Finanse Komunalne
 52. Finansowanie Nieruchomości
 53. Gdańskie Studia Prawnicze
 54. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 55. Geodesy and Cartography
 56. Geoforum
 57. GeoJournal
 58. Geological Quarterly
 59. Geology, Geophysics and Environment
 60. Geomaterials
 61. Geotextiles and Geomembranes
 62. Glosa
 63. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 64. Hereditas Minariorum
 65. Informacja Expresowa
 66. Interdyscyplinary Journal of Engineering Science
 67. International Journal of Applied Computer
 68. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 69. International Journal of Contemporary Management
 70. International Journal of Environmental Research
 71. International Journal of Geomatic and Geosciences
 72. International Journal of Navigation and Observation
 73. Ius Novum
 74. Izolacje
 75. Języki Obce
 76. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 77. Journal of Economic and Technical Sciences
 78. Journal of Geodesy
 79. Journal of Casting & Material Engineering
 80. Journal of Cleaner Production
 81. Journal of Hazardous Materials
 82. Journal of Mechanical and Transport Engineering
 83. Journal of Methematics and Applications
 84. Journal of Polish Cimmeeac
 85. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
 86. Krajowa Rada Sądownictwa
 87. Kurier Finansowy
 88. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 89. Machine Dynamics Research
 90. Managment and Business Administration
 91. Materials Science-Poland
 92. Materiały Elektroniczne
 93. Mechanics and Control
 94. Mechanika
 95. Meteorites
 96. Metrology and Measurement System
 97. Miesięcznik Finansowy BANK
 98. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering
 99. Mining Science
 100. Nauczyciel i szkoła
 101. Na wokandzie
 102. Nieruchomości i Prawo
 103. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 104. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 105. Nowy Przegląd Notarialny
 106. Oposcula Mathematica
 107. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 108. Państwo i Prawo
 109. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 110. Pedagogika Szkoły Wyższej
 111. Pedagogika rodziny
 112. Pielęgniarstwo XXI wieku
 113. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 114. Pielęgniarstwo Polskie
 115. Płyń pod prąd
 116. Polish Yearbook of International Law
 117. Polityka Energetyczna
 118. Polski Przegląd Kartograficzny
 119. Poradnik VAT
 120. Postępy Techniki Jądrowej
 121. Praca Socjalna
 122. Prace Instytutu Elektrotechniki
 123. Prace Instytutu Kolejnictwa
 124. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 125. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport
 126. Prawo Papierów Wartościowych
 127. Prawo w Działaniu
 128. Probacja
 129. Problemy Kolejnictwa
 130. Prokurator
 131. Prokuratura i Prawo
 132. Przegląd Badań Edukacyjnych
 133. Przegląd Budowlany
 134. Przegląd Geologiczny
 135. Przegląd Legislacyjny
 136. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 137. Przegląd Pedagogiczny
 138. Przegląd Podatkowy
 139. Przegląd Powszechny
 140. Przegląd Prawa Handlowego
 141. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 142. Przegląd Socjologiczny
 143. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 144. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 145. Roczniki Geomatyki
 146. Samorząd Terytorialny
 147. Studia Geotechnica et Mechanica
 148. Studia Iuridica Lublinensia
 149. Studia Iuridica Toruniensia
 150. Studia Informatica
 151. Technical Sciences
 152. Teledetekcja Środowska
 153. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 154. Transport Problems
 155. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 156. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe
 157. Volumina Jurassica
 158. Woda - Środowsko - Obszary
 159. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 160. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 161. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 162. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
 163. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 164. Zeszyty Naukowe UJ

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl