Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
 4. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 5. Administracja publiczna
 6. Advances in Civil and Environmental Engineering
 7. Advanced in Geosciences
 8. AGH Drilling, Oil, Gas
 9. Analizy BAS -Biura Analiz Sejmowych
 10. Andean Geology
 11. Annales de la Societe geologique de Belgique
 12. Annales Universitais Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - OECONOMIA
 13. Annales UMCS
 14. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Land Reclamation
 15. Annual of Navigation
 16. ArCADia-PRESS
 17. Architectus
 18. Arcana GIS
 19. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 20. Archives of Mechanical Technology and Automation
 21. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 22. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 23. Autobusy - Technik, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 24. Automatyka/Automatics
 25. Awangarda w Edukacji
 26. Bank i Kredyt
 27. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 28. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 29. Biuletyn Historii Wychowania
 30. Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 31. Biuletyn Sądu Najwyższego
 32. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 33. Boletin de Geologia
 34. Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska
 35. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 36. Budownictwo, Technologie, Architektura
 37. Central European Geology
 38. Chowanna
 39. Coaching Review
 40. Collegium
 41. Colloquium
 42. Computer & Geosciences
 43. Contemporary Economics
 44. Control and Cybernetics
 45. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
 46. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 47. Czasopismo Geograficzne
 48. Czasopismo Techniczne
 49. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 50. Dokumentacja Geograficzna
 51. Edukacja Dorosłych
 52. E-fachowiec
 53. Ekonometria - Advances in Applied Data Analysis
 54. Ekonomia
 55. Ekonomia. Rynek - Gospodarka - Społeczeństwo
 56. Ekonomia XXI wieku
 57. Ekonomiczne Problemy Usług
 58. Engineering Geology
 59. European Geologist
 60. Europejski Doradca Samorządowy
 61. Europejski Przegląd Sądowy
 62. Finanse Komunalne
 63. Firma i Rynek
 64. Finansowanie Nieruchomości
 65. Gdańskie Studia Prawnicze
 66. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 67. Geodesy and Cartography
 68. Geoforum
 69. GeoJournal
 70. Geological Quarterly
 71. Geology, Geophysics and Environment
 72. Geomaterials
 73. Geotextiles and Geomembranes
 74. Glosa
 75. Gospodarka Narodowa
 76. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 77. Handel Wewnętrzny
 78. Hereditas Minariorum
 79. INFOS - Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze
 80. Informacja Expresowa
 81. Interdyscyplinary Journal of Engineering Science
 82. International Journal of Applied Computer
 83. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 84. International Journal of Contemporary Management
 85. International Journal of Environmental Research
 86. International Journal of Geomatic and Geosciences
 87. International Journal of Navigation and Observation
 88. International Review of Administrative Sciences
 89. Internetowy Przegląd Nauk o Administracji
 90. Ius Novum
 91. Izolacje
 92. Języki Obce
 93. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 94. Journal of Economic and Technical Sciences
 95. Journal of Geodesy
 96. Journal of Casting & Material Engineering
 97. Journal of Cleaner Production
 98. Journal of Hazardous Materials
 99. Journal of Mechanical and Transport Engineering
 100. Journal of Methematics and Applications
 101. Journal of Polish Cimmeeac
 102. Journal of Public Administration: research & theory, kwartalnik
 103. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
 104. Kontrola Państwowa
 105. Kadry i Płace w Administracji
 106. Krajowa Rada Sądownictwa
 107. Kronika Sejmowa
 108. Kurier Finansowy
 109. Kwartalnik Prawno-Finansowy
 110. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 111. Kwartalnik Statystyczny
 112. Machine Dynamics Research
 113. Managment and Business Administration
 114. Materials Science-Poland
 115. Materiały Elektroniczne
 116. Mechanics and Control
 117. Mechanika
 118. Meteorites
 119. Metrology and Measurement System
 120. Miesięcznik Finansowy BANK
 121. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering
 122. Mining Science
 123. Nauczyciel i szkoła
 124. Na wokandzie
 125. Nieruchomości i Prawo
 126. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 127. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 128. Nowy Przegląd Notarialny
 129. Optimum. Economic Studies
 130. Oposcula Mathematica
 131. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 132. Państwo i Prawo
 133. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 134. Pedagogika Szkoły Wyższej
 135. Pedagogika rodziny
 136. Pielęgniarstwo XXI wieku
 137. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (Nursing and Public Health)
 138. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 139. Pielęgniarstwo Polskie
 140. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
 141. Płyń pod prąd
 142. Polish Yearbook of International Law
 143. Polityka Energetyczna
 144. Polski Przegląd Kartograficzny
 145. Poradnik VAT
 146. Postępy Techniki Jądrowej
 147. Praca Socjalna
 148. Prace Instytutu Elektrotechniki
 149. Prace Instytutu Kolejnictwa
 150. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 151. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport
 152. Prawo Papierów Wartościowych
 153. Prawo w Działaniu
 154. Probacja
 155. Problemy Kolejnictwa
 156. Prokurator
 157. Prokuratura i Prawo
 158. Przegląd Badań Edukacyjnych
 159. Przegląd Budowlany
 160. Przegląd Geologiczny
 161. Przegląd Legislacyjny
 162. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 163. Przegląd Pedagogiczny
 164. Przegląd Podatkowy
 165. Przegląd Polityczny
 166. Przegląd Powszechny
 167. Przegląd Prawa i Administracji
 168. Przegląd Prawa Handlowego
 169. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 170. Przegląd Sejmowy
 171. Przegląd Socjologiczny
 172. Przegląd Statystyczny
 173. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 174. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 175. Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice
 176. Roczniki Administracji i Prawa
 177. Rocznik Administracji Publicznej
 178. Rocznik Nauk Prawnych
 179. Roczniki Geomatyki
 180. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
 181. Samorząd Terytorialny
 182. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
 183. Studia Administracyjne
 184. Studia BAS - Biuro Analiz Sejmowych
 185. Studia Ekonomiczne - Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
 186. Studia Ekonomiczne - Kwartalnik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 187. Studia Geotechnica et Mechanica
 188. Studia Historiae OECONOMICAE
 189. Studia Iuridica Lublinensia
 190. Studia Iuridica Toruniensia
 191. Studia Informatica
 192. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
 193. Studia z zakresu nauk prawno-ustrojowych. Miscellanea
 194. Technical Sciences
 195. Teledetekcja Środowska
 196. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 197. Transport Problems
 198. Turyzm
 199. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 200. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe
 201. Volumina Jurassica
 202. Woda - Środowsko - Obszary
 203. Zarządzanie i Finanse - kwartalnik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 204. Zarządzanie Publiczne
 205. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 206. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 207. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 208. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 209. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
 210. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 211. Zeszyty Naukowe UJ
 212. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. SERIA: ADMINISTRACJA
 213. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl