Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 4. Administracja publiczna
 5. Advanced in Geosciences
 6. AGH Drilling, Oil, Gas
 7. Andean Geology
 8. Annales de la Societe geologique de Belgique
 9. Annales UMCS
 10. Annual of Navigation
 11. ArCADia-PRESS
 12. Arcana GIS
 13. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 14. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 15. Autobusy - Technik, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 16. Automatyka/Automatics
 17. Awangarda w Edukacji
 18. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 19. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 20. Biuletyn Historii Wychowania
 21. Biuletyn Sądu Najwyższego
 22. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 23. Boletin de Geologia
 24. Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska
 25. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 26. Budownictwo, Technologie, Architektura
 27. Central European Geology
 28. Chowanna
 29. Coaching Review
 30. Colloquium
 31. Computer & Geosciences
 32. Control and Cybernetics
 33. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 34. Czasopismo Geograficzne
 35. Czasopismo Techniczne
 36. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 37. Dokumentacja Geograficzna
 38. Edukacja Dorosłych
 39. E-fachowiec
 40. European Geologist
 41. Europejski Doradca Samorządowy
 42. Europejski Przegląd Sądowy
 43. Finanse Komunalne
 44. Finansowanie Nieruchomości
 45. Gdańskie Studia Prawnicze
 46. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 47. Geodesy and Cartography
 48. Geoforum
 49. GeoJournal
 50. Geology, Geophysics and Environment
 51. Geomaterials
 52. Glosa
 53. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 54. International Journal of Applied Computer
 55. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 56. International Journal of Environmental Research
 57. International Journal of Geomatic and Geosciences
 58. International Journal of Navigation and Observation
 59. Ius Novum
 60. Izolacje
 61. Języki Obce
 62. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 63. Journal of Economic and Technical Sciences
 64. Journal of Geodesy
 65. Journal of Casting & Material Engineering
 66. Journal of Polish Cimmeeac
 67. Krajowa Rada Sądownictwa
 68. Kurier Finansowy
 69. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 70. Managment and Business Administration
 71. Materiały Elektroniczne
 72. Mechanics and Control
 73. Metrology and Measurement System
 74. Miesięcznik Finansowy BANK
 75. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering
 76. Nauczyciel i szkoła
 77. Na wokandzie
 78. Nieruchomości i Prawo
 79. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 80. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 81. Nowy Przegląd Notarialny
 82. Oposcula Mathematica
 83. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 84. Państwo i Prawo
 85. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 86. Pedagogika Szkoły Wyższej
 87. Pedagogika rodziny
 88. Płyń pod prąd
 89. Polish Yearbook of International Law
 90. Polityka Energetyczna
 91. Polski Przegląd Kartograficzny
 92. Poradnik VAT
 93. Postępy Techniki Jądrowej
 94. Praca Socjalna
 95. Prace Instytutu Elektrotechniki
 96. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 97. Prawo Papierów Wartościowych
 98. Prawo w Działaniu
 99. Probacja
 100. Prokurator
 101. Prokuratura i Prawo
 102. Przegląd Badań Edukacyjnych
 103. Przegląd Budowlany
 104. Przegląd Legislacyjny
 105. Przegląd Pedagogiczny
 106. Przegląd Podatkowy
 107. Przegląd Powszechny
 108. Przegląd Prawa Handlowego
 109. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 110. Przegląd Socjologiczny
 111. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 112. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 113. Roczniki Geomatyki
 114. Samorząd Terytorialny
 115. Studia Iuridica Lublinensia
 116. Studia Iuridica Toruniensia
 117. Studia Informatica
 118. Technical Sciences
 119. Teledetekcja Środowska
 120. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 121. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 122. Woda - Środowsko - Obszary
 123. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 124. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 125. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 126. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
 127. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 128. Zeszyty Naukowe UJ

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl