Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 4. Administracja publiczna
 5. Advanced in Geosciences
 6. Andean Geology
 7. Annales de la Societe geologique de Belgique
 8. Annales UMCS
 9. Annual of Navigation
 10. Arcana GIS
 11. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 12. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 13. Awangarda w Edukacji
 14. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 15. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 16. Biuletyn Historii Wychowania
 17. Biuletyn Sądu Najwyższego
 18. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 19. Boletin de Geologia
 20. Budownictwo, Technologie, Architektura
 21. Central European Geology
 22. Chowanna
 23. Coaching Review
 24. Colloquium
 25. Computer & Geosciences
 26. Control and Cybernetics
 27. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 28. Czasopismo Geograficzne
 29. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 30. Dokumentacja Geograficzna
 31. Edukacja Dorosłych
 32. E-fachowiec
 33. European Geologist
 34. Europejski Doradca Samorządowy
 35. Europejski Przegląd Sądowy
 36. Finanse Komunalne
 37. Finansowanie Nieruchomości
 38. Gdańskie Studia Prawnicze
 39. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 40. Geodesy and Cartography
 41. Geoforum
 42. GeoJournal
 43. Geomaterials
 44. Glosa
 45. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 46. International Journal of Applied Computer
 47. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 48. International Journal of Environmental Research
 49. International Journal of Geomatic and Geosciences
 50. International Journal of Navigation and Observation
 51. Ius Novum
 52. Języki Obce
 53. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 54. Journal of Economic and Technical Sciences
 55. Journal of Geodesy
 56. Krajowa Rada Sądownictwa
 57. Kurier Finansowy
 58. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 59. Managment and Business Administration
 60. Materiały Elektroniczne
 61. Miesięcznik Finansowy BANK
 62. Nauczyciel i szkoła
 63. Na wokandzie
 64. Nieruchomości i Prawo
 65. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 66. Nowy Przegląd Notarialny
 67. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 68. Państwo i Prawo
 69. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 70. Pedagogika Szkoły Wyższej
 71. Pedagogika rodziny
 72. Płyń pod prąd
 73. Polish Yearbook of International Law
 74. Polityka Energetyczna
 75. Polski Przegląd Kartograficzny
 76. Poradnik VAT
 77. Postępy Techniki Jądrowej
 78. Praca Socjalna
 79. Prace Instytutu Elektrotechniki
 80. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 81. Prawo Papierów Wartościowych
 82. Prawo w Działaniu
 83. Probacja
 84. Prokurator
 85. Prokuratura i Prawo
 86. Przegląd Badań Edukacyjnych
 87. Przegląd Legislacyjny
 88. Przegląd Pedagogiczny
 89. Przegląd Podatkowy
 90. Przegląd Powszechny
 91. Przegląd Prawa Handlowego
 92. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 93. Przegląd Socjologiczny
 94. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 95. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 96. Roczniki Geomatyki
 97. Samorząd Terytorialny
 98. Studia Iuridica Lublinensia
 99. Studia Iuridica Toruniensia
 100. Studia Informatica
 101. Technical Sciences
 102. Teledetekcja Środowska
 103. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 104. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 105. Woda - Środowsko - Obszary
 106. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 107. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 108. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 109. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 110. Zeszyty Naukowe UJ

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl