Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UK

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Administracja publiczna
 2. Annales UMCS
 3. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 4. Awangarda w Edukacji
 5. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 6. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 7. Biuletyn Historii Wychowania
 8. Biuletyn Sądu Najwyższego
 9. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Budownictwo, Technologie, Architektura
 11. Chowanna
 12. Coaching Review
 13. Colloquium
 14. Control and Cybernetics
 15. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 16. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 17. Edukacja Dorosłych
 18. E-fachowiec
 19. Europejski Doradca Samorządowy
 20. Europejski Przegląd Sądowy
 21. Finanse Komunalne
 22. Finansowanie Nieruchomości
 23. Gdańskie Studia Prawnicze
 24. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 25. Glosa
 26. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 27. International Journal of Applied Computer
 28. Ius Novum
 29. Języki Obce
 30. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 31. Journal of Economic and Technical Sciences
 32. Krajowa Rada Sądownictwa
 33. Kurier Finansowy
 34. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 35. Managment and Business Administration
 36. Materiały Elektroniczne
 37. Miesięcznik Finansowy BANK
 38. Nauczyciel i szkoła
 39. Na wokandzie
 40. Nieruchomości i Prawo
 41. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 42. Nowy Przegląd Notarialny
 43. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 44. Państwo i Prawo
 45. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 46. Pedagogika Szkoły Wyższej
 47. Pedagogika rodziny
 48. Płyń pod prąd
 49. Polish Yearbook of International Law
 50. Polityka Energetyczna
 51. Poradnik VAT
 52. Postępy Techniki Jądrowej
 53. Praca Socjalna
 54. Prace Instytutu Elektrotechniki
 55. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 56. Prawo Papierów Wartościowych
 57. Prawo w Działaniu
 58. Probacja
 59. Prokurator
 60. Prokuratura i Prawo
 61. Przegląd Badań Edukacyjnych
 62. Przegląd Legislacyjny
 63. Przegląd Pedagogiczny
 64. Przegląd Podatkowy
 65. Przegląd Powszechny
 66. Przegląd Prawa Handlowego
 67. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 68. Przegląd Socjologiczny
 69. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 70. Samorząd Terytorialny
 71. Studia Iuridica Lublinensia
 72. Studia Iuridica Toruniensia
 73. Studia Informatica
 74. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 75. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 76. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 77. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 78. Zeszyty Naukowe UJ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl