Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
 4. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 5. Administracja publiczna
 6. Advances in Civil and Environmental Engineering
 7. Advanced in Geosciences
 8. AGH Drilling, Oil, Gas
 9. Andean Geology
 10. Annales de la Societe geologique de Belgique
 11. Annales UMCS
 12. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Land Reclamation
 13. Annual of Navigation
 14. ArCADia-PRESS
 15. Architectus
 16. Arcana GIS
 17. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 18. Archives of Mechanical Technology and Automation
 19. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 20. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 21. Autobusy - Technik, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 22. Automatyka/Automatics
 23. Awangarda w Edukacji
 24. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 25. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 26. Biuletyn Historii Wychowania
 27. Biuletyn Sądu Najwyższego
 28. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 29. Boletin de Geologia
 30. Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska
 31. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 32. Budownictwo, Technologie, Architektura
 33. Central European Geology
 34. Chowanna
 35. Coaching Review
 36. Colloquium
 37. Computer & Geosciences
 38. Control and Cybernetics
 39. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
 40. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 41. Czasopismo Geograficzne
 42. Czasopismo Techniczne
 43. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 44. Dokumentacja Geograficzna
 45. Edukacja Dorosłych
 46. E-fachowiec
 47. Engineering Geology
 48. European Geologist
 49. Europejski Doradca Samorządowy
 50. Europejski Przegląd Sądowy
 51. Finanse Komunalne
 52. Finansowanie Nieruchomości
 53. Gdańskie Studia Prawnicze
 54. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
 55. Geodesy and Cartography
 56. Geoforum
 57. GeoJournal
 58. Geological Quarterly
 59. Geology, Geophysics and Environment
 60. Geomaterials
 61. Geotextiles and Geomembranes
 62. Glosa
 63. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 64. Hereditas Minariorum
 65. Informacja Expresowa
 66. Interdyscyplinary Journal of Engineering Science
 67. International Journal of Applied Computer
 68. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 69. International Journal of Contemporary Management
 70. International Journal of Environmental Research
 71. International Journal of Geomatic and Geosciences
 72. International Journal of Navigation and Observation
 73. Ius Novum
 74. Izolacje
 75. Języki Obce
 76. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 77. Journal of Economic and Technical Sciences
 78. Journal of Geodesy
 79. Journal of Casting & Material Engineering
 80. Journal of Cleaner Production
 81. Journal of Hazardous Materials
 82. Journal of Mechanical and Transport Engineering
 83. Journal of Methematics and Applications
 84. Journal of Polish Cimmeeac
 85. Krajowa Rada Sądownictwa
 86. Kurier Finansowy
 87. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 88. Machine Dynamics Research
 89. Managment and Business Administration
 90. Materials Science-Poland
 91. Materiały Elektroniczne
 92. Mechanics and Control
 93. Mechanika
 94. Meteorites
 95. Metrology and Measurement System
 96. Miesięcznik Finansowy BANK
 97. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering
 98. Mining Science
 99. Nauczyciel i szkoła
 100. Na wokandzie
 101. Nieruchomości i Prawo
 102. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 103. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 104. Nowy Przegląd Notarialny
 105. Oposcula Mathematica
 106. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 107. Państwo i Prawo
 108. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 109. Pedagogika Szkoły Wyższej
 110. Pedagogika rodziny
 111. Płyń pod prąd
 112. Polish Yearbook of International Law
 113. Polityka Energetyczna
 114. Polski Przegląd Kartograficzny
 115. Poradnik VAT
 116. Postępy Techniki Jądrowej
 117. Praca Socjalna
 118. Prace Instytutu Elektrotechniki
 119. Prace Instytutu Kolejnictwa
 120. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 121. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport
 122. Prawo Papierów Wartościowych
 123. Prawo w Działaniu
 124. Probacja
 125. Problemy Kolejnictwa
 126. Prokurator
 127. Prokuratura i Prawo
 128. Przegląd Badań Edukacyjnych
 129. Przegląd Budowlany
 130. Przegląd Geologiczny
 131. Przegląd Legislacyjny
 132. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 133. Przegląd Pedagogiczny
 134. Przegląd Podatkowy
 135. Przegląd Powszechny
 136. Przegląd Prawa Handlowego
 137. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 138. Przegląd Socjologiczny
 139. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 140. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 141. Roczniki Geomatyki
 142. Samorząd Terytorialny
 143. Studia Geotechnica et Mechanica
 144. Studia Iuridica Lublinensia
 145. Studia Iuridica Toruniensia
 146. Studia Informatica
 147. Technical Sciences
 148. Teledetekcja Środowska
 149. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 150. Transport Problems
 151. Ubezpieczenie i Prawo Pracy
 152. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe
 153. Volumina Jurassica
 154. Woda - Środowsko - Obszary
 155. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 156. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 157. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 158. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
 159. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 160. Zeszyty Naukowe UJ

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl