Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Władze KPSW

Rektor
prof. nadzw. KPSW,
dr Helena Czakowska

Prezydent
mgr Roman Czakowski

Prorektor
prof. nadzw. KPSW,
dr hab. Janusz Kutta

Kanclerz
mgr Justyna Adamczyk

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Dziekan
prof. nadzw. KPSW,
dr hab. Igor Zgoliński

Prodziekan
dr Beata Bazeli

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Dziekan
prof. nadzw. KPSW,
dr hab. Monika Jaworska-Witkowska

 


Wydział Techniczny
 

Dziekan
dr inż. Joanna Gęsikowska

Prodziekan
dr Jan Owedyk

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Dyrektor
mgr Andrzej Stobrawa

   

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl