Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Władze KPSW

Rektor
Prof. KPSW, dr Helena Czakowska

Prezydent
Roman Czakowski

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
dr Beata Bazeli

Prorektor ds. Nauki
Prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński Prorektor ds. Ekonomicznych i Współpracy Międzynarodowej
dr Dariusz Czakowski
Prorektor ds. Organizacji i Promocji
dr Michał Czakowski
Kanclerz
mgr Justyna Adamczyk
   
Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych

Dziekan
dr Beata Bazeli

 

 

Wydział Inżynieryjno-Techniczny
 

Dziekan
dr inż. Joanna Gęsikowska

 

 

Wydział Nauk Medycznych
 

Dziekan
dr Maria Krajewska

 
Prodziekan
mgr Beata Witkowska
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Dyrektor
mgr Andrzej Stobrawa

   

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl