Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Jedno czesne - dwa kierunki!

Większość działań podejmowanych obecnie w biznesie, mediach, kulturze czy polityce wymaga odniesienia do kontekstu międzynarodowego. Dopasowujemy nasz program studiów do potrzeb współczesnego rynku pracy. Tylko u nas ukończysz dwa kierunki w cenie jednego!Poszerzamy horyzont wiedzy:


Wybierz kierunek EKONOMIA i studiuj jednocześnie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE!
W RAMACH JEDNEGO CZESNEGO.

Wybierz kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE i studiuj jednocześnie EKONOMIĘ!
W RAMACH JEDNEGO CZESNEGO.

Kształcąc się na ekonomistę masz szansę zdobyć kompetencje z zakresu stosunków międzynarodowych gospodarczych,
ze szczególnym uwzg
lędnieniem obszaru wschodniego. Twój drugi kierunek studiów zrealizujemy przy współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

W czym poza ekonomią będziesz dobry?

 • Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych
 • Zapoznasz się z zasadami handlu międzynarodowego
 • Zagłębisz się w przepisy prawa UE
 • Poznasz stosunki polityczno-gospodarcze między państwami
 • Nauczysz się analizować sytuacje, diagnozować problemy, prognozować zmiany oraz rozpoznawać mechanizmy zachodzących na arenie międzynarodowej
 • Przygotujesz się do zawierania kontaktów międzynarodowych w obszarach: gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych
 • Rozwiniesz zdolności swobodnego poruszania się w środowisku międzynarodowym a także umiejętności komunikacji, negocjacji i mediacji
 • Będziesz miał możliwość odbycia praktyk w krajach wschodnich
 • Nieobce będą Ci podstawy psychologii i socjologii
 • Udoskonalisz języki obce
 • Otworzysz sobie ścieżkę na drogę dyplomacji

AKCJA - REKRUTACJA

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Rekrutacji
pokój 3B (parter), budynek B
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

Czekamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00 oraz w soboty 8:00 - 14:00
Informacje dodatkowe uzyskasz również pod numerem telefonu 500 149 149 lub 52 322 0 322

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl